Møter

 

Innkallelse Årsmøte  2024 !
Godkjenning av innkallelse
Godkjenning av dagsorden
Valg av
Dirigent
2 referenter
2 protokollunderskrivere
2 til tellekorps
Årsberetning 2023
Regnskap 2023
Lover
Plan for drift og aktiviteter 2024
Budsjett 2024
. Kontigent 2025
Valg ; Nestleder for 2 år
Styremedlem : Velges for 2år
Varamedlem :  Velges for 2år
Varamedlem for valgkomité :  velges for 2 år .
Innkomne saker må være styret ihende innen 27/3 -2024
Saker må sendes til malteser@live.no

Forslag til kandidater på valg sendes til : sunnico@broadpark.no

Bekjentgjøring  av Årsmøte 2024 !

 Årsmøte vil bli avholdt 7 April i Drammen hundepark  kl 17.00, innkallelse vil bli lagt ut her og på klubbens side på Facebook !


Innkallelse Årsmøte  2023 !

Godkjenning av innkallelse
Godkjenning av dagsorden
Valg av
Dirigent
2 referenter
2 protokollunderskrivere
2 til tellekorps
Årsberetning 2022
Regnskap 2022
Lover
Plan for drift og aktiviteter 2023/24
Budsjett 2023/24
. Kontigent 2024
Valg
Leder : Trine Helen Wisth velges for 2 år
Styremedlem : Stine Pettersbakken Velges for 2år
Varamedlem : Aud Brunsvik Velges for 2år
Leder for valgkomité : Tina Balhald velges for 2 år .
Innkomne saker !
Sak 1. Forslag fra styret om obligatorisk Patella Sjekk for å registrere valper
Sak 2. Forslag fra styret om å redusere antall utstillinger til Maks 60 utstillinger i året utenom NKK sine utstillinger

Møtet blir avholdt etter Rasespesialen på Lørdag .

Bekjentgøring/invitasjon til årsmøte 2023

Årsmøtet avholdes på Vestby Hyttepark 27/5 -2023,ca  kl 15.00 , etter rasespesialen er ferdig 
1. Godkjenning av innkallelse
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av a: dirigent, b: to referenter, c: tre til tellekorps
4. Årsberetning 2023
5. Regnskap 2023
6. Plan for drift og aktiviteter i 2023
7. Budsjett 2023
8. Innkomne saker
9. Valg – Leder for 2 år To styremedlemmer  velges for to år.
En varamann velges for styret for et år
Leder for valgkomiteen for et år

Forslag på kandidater til valg må sendes til malteser@live.no innen 14 Mai 

Saker som ønskes tatt opp på møtet sendes innen 10 Mai 2023, styret ved Trine Helen Wisth,  Hennivegen  50 , 1929 Auli, eller på mail til malteser@live.no

 


Innkallelse Årmøte 2022 ! 

 • Godkjenning av innkallelse
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av
  • Dirigent
  • 2 referenter
  • 2 protokollunderskrivere
  • 2 til tellekorps
 • Årsberetning 2020
 • Regnskap 2020
 • Lover
 • Plan for drift og aktiviteter 2021
 • Budsjett 2021
 • Valg
 • . Kontigent 2022
 •  Valg  
  • Nestleder : Marianne Ølmheim velges for 2 år
  • Styremedlem : Elisabeth Holm Velges for 2 år
  • Varamedlem : Solbjørg Skjørstad Blekken Velges for 2 år

logo malteser     

Ekstraordinært årsmøte

Norsk Malteserklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte

Sak 1 Godkjenning av regnskap for 2016

Sted: Vestby Hyttepark 10.06 kl 17.30

 

 

Innkallelse til Årsmøtet 2017

Årsmøtet avholdes Lørdag 2 April 2017 kl. 15..00 på Drammen Hundepark

Dagsorden:

Godkjenning av innkallelse
Godkjenning av dagsorden
Valg av
Dirigent
2 referenter
2 protokollunderskrivere
2 til tellekorps
Årsberetning 2016
Regnskap 2016
Plan for drift og aktiviteter 2017
Budsjett 2017
Forslag fra Trine Wisth om å sende inn forslag til RS (NKK ) om å innføre Junior Championat
Valg
Stine Pettersbakken nytt styremedlem, velges for 2 år, forslag fra Trine Helen Wisth

Mariann Ølmheim varamann til styret, velges for 1 år.

Unni Hundhammer

varamann til styret, velges for 1 år

Elisabeth Sørensen varamann til ,valgkomite for 1 år

Revisor Lise – Mette Gundersen Aas ,velges for 1 år .

Alle som ikke får til å komme kan forhåndsstemme , men i og med at vi ikke har noen andre kandidater til valgene. Er det vel liten vits i det , men skal dere forhåndstemme legg stemmen i en blank konvolutt, som igjen legges i en annen konvolutt med navnet ditt på, å send til , mail malteser@live.no

Trine Helen Wisth, Hennivegen 50,1929 Auli , innen 31Mars .

Medlemmer/familiemedlemmer i NMK som har betalt kontingent for 2016og har fylt 15 år, er stemmeberettiget på årsmøtet. Vennligst ta med kvittering.

Bekjentgøring/invitasjon til årsmøte 2017

Årsmøtet avholdes i Drammen Hundepark søndag 2. april 2017, kl 15.00 .
1. Godkjenning av innkallelse
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av a: dirigent, b: to referenter, c: tre til tellekorps
4. Årsberetning 2016
5. Regnskap 2016
6. Plan for drift og aktiviteter i 2017
7. Budsjett 2017
8. Innkomne saker
9. Valg – Et styremedlem velges for to år.
To varamenn velges for styret for et år
En varamann til valgkomiteen for et år

Saker som ønskes tatt opp på møtet sendes styret ved Trine Helen Wisth, Hennibegen 50 , 1929 Auli, eller på mail til malteser@live.no

Forslag til kandidater til styret og øvrige verv sendes valgkomiteens leder, Tina Balhald, Lilandsveien 61, 4909 Songe/mail scunnico@broadpark.no

Saker og forlag på kandidater til valget som sendes inn må være poststemplet senest 17. mars.
Email må være sendet senest 17. mars.

Medemmer/Familiemedlemmer i NMK som har betalt kontigent for 2017 og har fylt 15 år er stemmeberettiget på årsmøtet. Vennligst ta med kvittering-
Styret

Etter årsmøtet blir det medlemstreff med utdeling til mestvinnende hunder i 2016. Det blir også kaffe og kaker, loddsalg og litt aktivitet for hundene. Alle medlemmer er velkommen!

     Innkallelse til Årsmøtet 2015

Årsmøtet avholdes Lørdag 6 Juni  2015 kl. 14..00  på  Drammen  Travbane

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. 3. Valg av
  1. Dirigent
  2. 2 referenter
  3. 2 protokollunderskrivere
  4. 2 til tellekorps
 4. Årsberetning 2014
 5. Regnskap 2014
 6. Plan for drift og aktiviteter 2015
 7. Budsjett 2015
 8. Innkomne saker : Forslag fra Trine Helen Wisth, om å ha bare en mestvinnende liste , nå når vi er egen klubb, altså at rasen ikke skal bli med på NKK’s liste over mestvinnende i rasen.,:
 9. Valg .

Kate Bekk nytt styremedlem, velges for 2 år, forslag fra Trine Helen Wisth

Kari Ann Breistein Johansen, varamann til styret, velges for 1 år.

Silje Merethe Sørvig, varamann til styret, velges for 1 år

May Kristin Selnes ,valgkomite for 2 år

Anneke Frydenberg  , varamann til valgkomiteen, velges for 1 år

Revisor  Lise – Mette Gundersen Aas ,velges for 1 år .

Alle som ikke får til å komme kan forhåndsstemme  , men i og med at vi ikke har noen andre        kandidater til valgene.    Er det vel liten vits i det , men skal dere forhåndstemme legg stemmen i en blank konvolutt, som igjen legges i en annen konvolutt med navnet ditt på, å send til

Trine Helen Wisth, Hennivegen 50,1929 Auli , innen 25 Mars .

Medlemmer/familiemedlemmer i NMK som har betalt kontingent for 2015 og har fylt 15 år, er stemmeberettiget på årsmøtet. Vennligst ta med kvittering.

Etter årsmøtet, blir det et lite medlemsmøte og

utdeling av premier til mestvinnende Maltesere i 2014 , loddsalg, kaffe og kaker.

Sosialt samvær, med kaffe og kaker, og et lite loddsalg., Ta med deg hunden og kom !

Bekjentgjøring/invitasjon til Årsmøtet 2015

Årsmøtet avholdes søndag 29. mars 2015 kl. 12.00 i  Drammen Hundepark Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. 3. Valg av
  1. Dirigent
  2. 2 referenter
  3. 2 protokollunderskrivere
  4. 3 til tellekorps
 4. Årsberetning 2014
 5. Regnskap 2014
 6. Plan for drift og aktiviteter 2015
 7. Budsjett 2015
 8. Innkomne saker
 9. Valg:
  1. 1. styremedlem, velges for 2 år
  2. 2 varamedlemmer, velges for 1 år
  3. 1 til valgkomite, velges for 2 år
  4. 1 vara til valgkomite, velges for 1 år

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret v/ Trine Helen Wisth , Hennivegen 50,1929 Auli  eller på mail: malteser@live.no

Forslag til kandidater til styret og øvrige verv sendes valgkomiteens leder: Tina Balhald , Lilandsveien 61, 4909 Songe  / mail :  sunnico@broadpark.no

Saker og forslag på kandidater til valget som sendes inn må være poststemplet senest 15 Februar 2015, e-mail må være sendt senest 15 Februar 2015.

Medlemmer/familiemedlemmer i NMK som har betalt kontingent for 2015 og har fylt 15 år, er stemmeberettiget på årsmøtet. Vennligst ta med kvittering. Styret, 10 Desember 2014.

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte, med utdeling til mestvinnende hunder i 2014, det blir kaffe med noe til og loddsalg, og litt aktivtet for hundene.. Alle gamle og nye medlemmer velkommen.

 

 

Stiftelsesmøte ble avholdt 13 April i Drammen Hundepark !