Avlsråd

 

Elsa Løkken ,   mail : elsalkken@gmail.no       Tlf : 92261439

Trine Helen Wisth : trinehelen27@hotmail.com  / 96010171

Siv Kjersmeier , mail : bitte_liten@Yahoo.no    Tlf : 45447004

Kontakt vårt avlsråd hvis du lurer på noe angående avl på Malteser , vi vil hjelpe deg så langt som det er mulig , se ellers våre avls anbefalinger .på rasen , og forhold deg til Norsk Kennel Klubb’s Etiske retningslinjer for avl !