Avlsråd

 

Trine Helen Wisth : trinehelen27@hotmail.com  / 96010171

Stine Pettersbakken / 47270733

May Selnes / 47656592

Kontakt vårt avlsråd hvis du lurer på noe angående avl på Malteser , vi vil hjelpe deg så langt som det er mulig , se ellers våre avls anbefalinger .på rasen , og forhold deg til Norsk Kennel Klubb’s Etiske retningslinjer for avl !