Kontakt

 Klubbens adr :

Norsk Malteser Klubb v/ Trine Helen Wisth , Hennivegen 50, 1929 Auli

Tlf  : 96010171.

Mail adr : malteser@live.no