Møtereferat

Referat fra Årsmøtet 27/5-2023

Innkallelse ble godkjent !
Dagsorden ble godkjent !
Trine ble valgt til dirigent !
May & Julie ble valgt til referenter!
Årsberetning ble lest opp og godkjent !
Regnskap ble godkjent ! Plan &
Drift for aktiviteter ble godkjent !
Budsjett ble godkjent !
Valg ble godkjent, ny som varamedlem Aud Brunsvik 2 Saker var innkommet fra styret, begge saker ble godkjent ,

Obligatorisk PL sjekk på alle avlshunder for å få registrert valper , sak sendes til NKK 

og redusere antall utstillinger til max 60, unntatt NKK & rasespesial Tilstede på møtet 10 stk

Referat fra styremøte 29.10.

Sak1: Malteserspesialen i slutten av november,begge dager, er avlyst .

Sak 2: RS, Trine melder seg på.

Sak 3: Årsmøtet utsettes til våren 2021.

Sak 4: Maltesernytt – her har alle fått utdelt oppgaver, May setter sammen tekst og bilder.

Sak 5: Rosetter – bestilles i covid19 farger og med vår logo.

Sak 6: Ny rasespesial – vi må vente på beskjed om vi får flere storcert neste år. Og prøver igjen til våren

Sak7: Eventuelt……. Forslag om å ta med mestvinnende debutant fra neste år , vi tar det på neste styremøte

Tilstede 7 stk 

.Referat Årsmøte 23/6-2019 , tilstede 8 stk

Sak 1. Innkallelse av årsmøtet ble godkjent

Sak 2. Dagsorden ble godkjent

Sak 3. Trine  ble valgt til dirigent , Elsa og May  til referenter

Sak 4 . Årsberetning ble opplest og Godkjent

Sak 5. Regnskap var ikke ferdig og vil bli fremlagt på et ekstraordinært årsmøte , på neste Malteser treff i Drammenhundepark.

Sak. 6 Plan for drift og aktiviteteter, det ble bestemt at vi skulle forsette med Maltesertreff 1-2 ganger i året og avholde Rasespesial 1 gang i året 

Sak 7. Budsjett ble godkjent

Sak 8. Valg

Elsa Løkken tok gjenvalg på 2 år ,

Stine Petterspakken tok gjenvalg for 2 år,

Varamann til styret Solbjørg Blekken Skjørstad

Håvard Hjelde Varamann til valgkomite for 1 År 

Sak 9. Medlemskontigent ble fastsatt til 250 kr

Revisor og vararevisor ble valgt

 

Referat : Årsmøte 2/6-2018 , tilstede 7 stk

Sak 1. Innkallelse av årsmøtet ble godkjent

Sak 2. Dagsorden ble godkjent

Sak 3. Trine  ble valgt til dirigent , Elsa og Trine til referenter

Sak 4 . Årsberetning ble opplest

Sak 5. Regnskap var ikke ferdig og vil bli fremlagt på et ekstraordinært årsmøte , på neste Malteser treff i Drammenhundepark.

Sak 7. Budsjett ble godkjent

Sak 8. Lover ble godkjent og tilføyet noe nytt.

Sak 9. Medlemskontigent ble fastsatt til 250 kr , og 150 for familiemedlemmer.

Sak 10. Fullcert ordningen ble enstemmig vedtatt sånn som den er i dag.

Sak 11. Innkomne saker, Forslaget ble godkjent og trer i kraft fra 1/1-2019

Sak 12.. Valg.

Leder : Trine Helen Wisth , 2 år

Nestleder : Elsa Løkken, 2 år

Kasserer : May Selnes , 2år

Styremedlem : Marianne Ølmheim , 1 år

Leder : Valgkomite Tina Balhald , 2 år

Varamann til valgkomite Håvard Hjelde

Revisor : Anne Utteberg .        

Referat fra styremøte 20.02 2017
Tilstede: Trine , May, Anneke, Silje og Elsa

Sak 1. Maltesertreff i Drammen hundepark ! årsmøte
Det ble vedtatt at vi legger årsmøtet til denne dagen.

Sak 2. Farger på rosettene
Det ble bestemt at i år skal de være sort, gull og rosa, og BIS.rosettene i klubbens logofarger

Sak 3.
Vi trenger flere medlemspins, Trine bestiller 100 nye (minimum for å lage dem)

Sak 4. Hovedutstillingen vår den 11. juni
Det blir grilling og Maltesertreff på lødagskvelden, vi har leid hytter for styret pluss til dommere og ringpersonale.
Alle i styret må hjelpe til med å få denne utstillingen til å bli så bra som mulig.

Sak 5. Hovedutstillingen 2018
Trine har snakket med dommer Anna Freiberg, hun er nyutdannet på rasen, og er villig til å dømme for oss. Vi forsøker å leie samme sted som dette året, Vestby Hyttegrend.

Sak 6. Eventuelt
Litt diskusjon om treffet i april. Silje og Elsa baker en kake, loddpremier tas med av Trine og oss andre som har noe, Trine lager quiz! Det har blitt bestemt at vi skal ha et stort lotteri i år også, denne gangen skal vi se om vi får tak i en stor og fin føner til en god pris.
Elsa Løkken

Årsøte 2016 

Årsmøtet ble åpnet med 8 stk tilstede , Innkallelse ble godkjent, 2 referenter ble valgt og 2 til å skrive under protokoll.

Årsberetning ble opplest .

Regnskapet ble godkjent.

Plan for drift og aktiviteter neste år ble

Årmøtet 2016 godkjent.

Budsjett for neste år ble godkjent.

Kontingent ble godkjent og vedtatt 200 kr for medlemmer og 100 for familiemedlemmer.

Valget ble godkjent.
Leder : Trine Helen Wisth .

Styremedlemmer : Elsa Løkken ,May Selnes, Silje Sørvig.

Varamann . Anneke Frydenberg, Varamann .Elisabeth Sørensen.

Revisor .Lise Mette Gundersen Aas.

Møtet ble hevet !

Referat fra stiftelsesmøte i Norsk Malteser Klubb.

I Drammen Hundepark   13 April 2014  .

12 personer var tilstede .

Sak 1 . Innkallelse ble godkjent .

Sak 2. May K Selnes og Trine Helen Wisth  ble valgt til referenter .

Sak 3. Lovene ble godkjent .

Sak 4. Kontigenten ble fastsatt til 140 kr

Sak 5. Styret ble valgt .

Leder : Trine Helen Wisth

Styremedlem : Elsa Løkken

Styremedlem : May Kristin Selnes

Styremedlem : Siv Kjersmeier

Styremedlem : Kari-Mette Jarl

Varamedlem  : Åse Hagen

Varamedlem  : Gro Bratland Ranum

Valgkomite    :  Tina Balhald, Liv Sesseng, Britt-Helene Hestetun

Revisor          :  Lise-Mette gundersen

Stiftelsesmøte ble gjort kjent med at søknad til Norsk Kennel Klubb om opptak som egen klubb, skal sendes inn så fort som mulig.

Signert av

Trine Helen Wisth                 Elsa Løkken                   May Kristin Selnes