Styremøter

Styremøte 5/5-2020 .

Sak 1. Rasespesial 2020 ? Dato ? Tid ? Sted ?

Leder har søkt NKK om å arrangere rasespesial og fikk JA ,

Forslag på dato ble 12 Juli Søndag , sted Vestby eller Finstadbru 

Styremøte på Facebook 4/5-2020 kl 20.00

Sak / Donasjon til NKK , Forslag fra leder om å donere 10000kr til NKK,

Alle i styret var enige 

Styremøte på Facebook 2/2-2016 , kl 20.00

Sak 1 . Info om Hadeland 2016 .

Sak 2 . Rasespesial 2017 .

Sak 3. Malteser Blad 2016 ???

Sak 4 . Regnskap 2015 .

Sak 5 . Evt …………

Trine Wisth, May Selnes, Siv Kjersmeier, kate Bekk og Elsa Løkken deltok.

Sak 1. Info om utstillingen, Trine var på møte med NMHK, utstillingene skal deles på tre, NMHk har to dager og NMK en dag. NMHK holder utstyr og ringpersonell. Dommere, er Vicki abbot , skal dømme på vår rasespesial , hun har drevet med Malteser i over 30 år , Hennes mann Larry Abbot , dømmer også Malteser en dag , og Marco Marbotto, dømmer Malteser 1 dag . Katalogen og annonsen, , blir også felles og deles på 3 utstillingen begynner kl. 16.00 på fredags ettermiddag, skal vi starte i ringen med Malteser , eller skal vi ta de til slutt i ringen vår ? Det ble bestemt at Mlateser skal gå sist i ringen. Vi må skaffe en person til å stå i parkeringa. Det blir også kåringsklasser, beste hode , bevegelser osv. Dette ble bestemt at skal koste kr 20.- i påpmelding. Klassen for nedklipte skal koste kr 200.- da de får en helt vanlig bedomming av autorisert dommer med en premiegrad. Så ble det også bestemt at vi skal ha klubbchampionat til beste champion, tispe og hann.

Sak2. Da søknadsfrist gikk ut på søndag , måtte Trine søke om 2017 , og i og med at hun ikke fikk noe svar fra nmhk om samarbeid med dem , så ble det søkt om rasespesial, samme helga som nkk Drammen, og da blir det bare vår rase i 2017. Dommerforslag til denne utstillingen : Jari Partanen 

Sak 3. Blad i papirformat. Trine undersøker priser, og er det ikke for dyrt kan vi gi ut et blad i året I første omgang.

Sak 4. Regnskapet er ikke helt ferdig og det skal revideres og legges ut før årsmøtet .

Sak 5 . Eventuelt, her var det ikke satt opp noe, men det ble en diskusjon ang. premier og om vi skal ha et tak på hvor mye det skal kjøpes inn for. Idag handler vi på ebay så rimelig som mulig, og det er vanskelig å vite eksakt hovr mye penger det går med før vi har hatt en utstilling

Referat fra styremøte 17 novrember 2015

Tilstede: Trine, Kate,Siv, May, og Elsa på tlf.

 

Sak 1.   Vi ble enige om å sette opp valpeprisen til kr. 22.000. for tisper og fortsatt    20000 for hanner.

Sak 2.   Det ble bestemt at alle hunder som skal brukes i avl skal

             anbefales å ha godkjent PL test, med virkning fra 1. januar 2016.

Sak 3.   Det ble bestemt at vi skal ha et treff på nyåret, i Drammen hundepark.  

                 Det var ikke ledig før lørdag 19.mars, så da er den dagen booket.

Sak 4     Julebrevet! Her sa flere ja til å skrive innlegg. Siv sa ja til å skrive om

             daglig stell, May om trening av valp og Kate om barn og hund.

Sak 5.   Det ble enighet om at vi skal ha rosetter til mestvinnende, og skifte                      

                 Farger fra år til år, denne gangen i rødt ,  gull & svart .

Sak 6.   Støttemedlemskap, her ble det enighet i å ta kr 140.- for året som

             Kommer.

Sak 7.   Eventuelt

             Her ble det tatt oppp når Siv overtar som kasserer, det vil skje når

             Regnskapet for 2015 er ferdig.

 

Referat styremøte 23/9- 2015 !

Tilsetede: Trine, Siv, Kate Elsa (May på tlf)

Sak 1. Treff. Diskusjon om hvor man skal legge treffene. Drammen hundepark er et alternativ, Kate skal undersøke en hall i Sandefjord. Bindende påmelding er nødvendig.

Sak 2. Nyhetsbrev. Vi trenger stoff, Siv skriver om EDS, Trine har bilder. Kate skriver et stykke om barnebarn og hunder.

Sak 3. Utstilling 2016. Denne vil bli i samarbeide med NMHK. Det vil bli 5 – 6 dommer og 3 – 4 utstillinger denne helgen. Det er mulig at vi får en amerikansk dommer, Vicki Abbot, som er spesialdommer på Malteser. Vi skal lage plasserings- skilt 1 2 3 og 4 plass , Elsa har tatt jobben med det. Vi skal også ha en rollups til. Det blir også være klasser for nedklippte på vår dag.

Sak 4. Salgs-side på hjemmesiden vår. Vi lager en side på hjemmesiden vår der folk kan legge inn saker og ting til Malteser. Ikke brukte ting. Klubben får 20% av inntekten. De som har ting til salgs sender det inn og det legges ut av webmaster. Betaling må skje på forhånd før varene sendes  ut.

Sak 4. Valg av nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. May nestleder, Siv kasserer, Elsa Sekretær og Kate styremedlem. Trine fortsetter som webmaster.

tyremøte 23.09 -15 Tilsetede: Trine, Siv, Kate Elsa (May på tlf)

Sak 1. Treff. Diskusjon om hvor man skal legge treffene. Drammen hundepark er et alternativ, Kate skal undersøke en hall i Sandefjord. Bindende påmelding er nødvendig.

Sak 2. Nyhetsbrev. Vi trenger stoff, Siv skriver om EDS, Trine har bilder. Kate skriver et stykke om barnebarn og hunder.

Sak 3. Utstilling 2016. Denne vil bli i samarbeide med NMHK. Det vil bli 5 – 6 dommer og 3 – 4 utstillinger denne helgen. Det er mulig at vi får en amerikansk dommer, Vicki Abbot, som er spesialdommer på Malteser. Vi skal lage plasserings- skilt 1 2 3 og 4 plass , Elsa har tatt jobben med det. Vi skal også ha en rollups til. Det blir også være klasser for nedklippte på vår dag.

Sak 4. Salgs-side på hjemmesiden vår. Vi lager en side på hjemmesiden vår der folk kan legge inn saker og ting til Malteser. Ikke brukte ting. Klubben får 20% av inntekten. De som har ting til salgs sender det inn og det legges ut av webmaster. Betaling må skje på forhånd før varene sendes ut.

Sak 4. Valg av nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. May nestleder, Siv kasserer, Elsa Sekretær og Kate styremedlem. Trine fortsetter som webmaster.

Styremøte 23.09 -15 Tilsetede: Trine, Siv, Kate Elsa (May på tlf)

 

Møtet ble avholdt på Fb over Chat !

Tilstede , Trine,Elsa,May, Siv & Kate .

Referat styresmøte 4/9 -2014 !

Møtet ble avholdt på gruppas side ,med mld !

Tilstede : Trine, May ,Elsa ,Siv & Kari-Mette !

Sak 1.  Trine informerte om opptak i NKK , dette går veldig tregt , vi prøver å purre på dem igjen .

Sak 2. Loddsalget går bra og trekking ble fastsatt til 28 sept .

Sak 3. Trine sjekker Drammen hundepark for evt å ha hundetreff der 28 sept .

Sak 4. Det ble bestemt at alle som skal stå som oppdrettere på websiden, må ha kennelnavn og ha Norsk Adresse .

Sak 5 . Ras må rettes på , å sendes inn på nytt, Elsa & Trine gjør dette .

Sak 6. Trine informerte om Dogs4all , Leie er betalt , May & Trine , ordner standen grei kvelden før,

Alle prøver å bidra med noe , å hjelpe til på dagene, Vi får laget brosjyrer og Rollups .

Sak 7.  Trine sjekker opp T-shirter med Logo !

Sak 8. Trine oppretter Bankkonto, på lokal Sparebank .

Sak 9. Vi er med på Grasrothandel, og Trine forklarte litt om hvordan dette fungerer.

Sak 10 . Trine informerte litt om Økonomien i klubben .

Sak 11 . Vi bestemte at vi skal prøve å lage et Nyhetsblad, i høst & et til jul, Elsa & Trine lager dette .

Møtet Slutt !

Styremøte 13 april 2014

Tilstede: Elsa, Trine og May.

Sak 1 . Valg av nestleder,sekretær og kasserer.

Elsa ble nestleder, Siv sa ja til å være sekretær, Trine fungerer som kasserer til Årsmøtet.

Sak 2. Søknad om opptak i Norsk Kennel Klubb.

Trine gjør dette så fort som mulig.

Sak 3. Registrere Norsk Malteser Klubb i Brønnøysund reg.

Trine gjør dette.

Sak 4. Grasrothandel

Trine ordner dette når hun reg i Brønnøysund reg.

Sak 5. Statutter for mestvinnende liste .

Kåre Mestvinnende Malteser , mestvinnende Junior, mestvinnende oppdretter og mestvinnende valp .

Utregning foregår som i NMHK, og man må være medlem i klubben, for å være med på denne lista .

Sak 6. Loddsalg ?

Styret ble enige om å ha et loddsalg i sommer, med telt som hovedpremie, alle hører litt rundt omkring for å få sponset premier, og alle kan være med å gi premier .

Sak 7. Avlsråd ?

Styret ble enige om å ha 3 personer i avlsrådet, Trine , Elsa og Siv.

Sak 8 . Aktivitetskomite ?

Styret ble enige om å ha en aktivitetskomite, bestående av May, Trine, Elsa og Tina .

Sak 9. Dogs4all 2014 .

Trine har reservert plass og betalt inn den første avgifta .

Sak 10. Sponsor av Dr Clauders hundemat ?

Trine har snakket med forhandler av Dr Clauder, og han var interesert i å ha et samarbeid med Norsk Malteser Klubb .

Sak 11. Oppdretterliste på webside ?

Styret ble enige om at oppdrettere kan ha link på websiden mot å betale for dette , men først må vi få satt opp regler for å stå under oppdrettere, og det samme med hanhundlister .